Training Manual

Sr.No.

Title

 

 

1.

उद्योजकता विकास

उद्योजकता प्रशिक्षण पुस्तिका

उद्योजकता प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

2.

काजू फळाची काढणी व काढणीनंतरच्या कामांचे व्यवस्थापन

काजू  प्रशिक्षण पुस्तिका

काजू प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

3.

काजू प्रक्रिया उद्योग

काजू प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

काजू प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

4.

चटणी आणि लोणची निर्मिती

चटणी आणि लोणचे प्रशिक्षण पुस्तिका

चटणी आणि लोणचे प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

5.

लिंबूवर्गीय फाळपिकांची काढणी आणि काळजी/व्यवस्थापन

लिंबू प्रशिक्षण पुस्तिका

लिंबू प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

6.

रिटेल कंपन्यासाठी शेतमाल पुरवठा-एक उद्योग

कॉर्पोरेट प्रशिक्षण पुस्तिका

कॉर्पोरेट प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

7.

आंबा फळांची काढणी व काढणी पाचात कामांचे व्यवस्थापन
 

आंबा प्रशिक्षण पुस्तिका

आंबा प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

8.

दूध प्रक्रिया उद्योग

दूध प्रशिक्षण पुस्तिका

दूध  प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

9.

दुर्लक्षित फळावरील प्रक्रिया
 

लहान फळे प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

लहान फळे प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

10.

गळीत धान्यातील लाघुद्योगाचा संधी
 

तेल बी प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

तेल बी प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

11.

गळीत धान्य पिकांचे काढणी पश्चात व्यवस्थापन आणि विपणन

गळीत धान्य पिकांचे प्रशिक्षण पुस्तिका

गळीत धान्य पिकांचे  प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

12.

कडधान्याचे खाण्यासाठी तयार (आर.टी.इ) प्रक्रिया उत्पादने

डाळी प्रशिक्षण पुस्तिका

डाळी प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

13.

मसाले पिकांची,काढणी,हाताळणी,साठवण व विक्री व्यवस्था 
 

मसाला प्रशिक्षण पुस्तिका

मसाला प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

14.

शेतमालाची सुरक्षित साठवणूक 
 

शेती उत्पन्न संग्रह प्रशिक्षण पुस्तिका

शेती उत्पन्न संग्रह प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

15.

उसाचा रस,काकवी,गूळ उत्पादन व  विक्री

उसाचा रस,काकवी,गूळ प्रशिक्षण पुस्तिका

उसाचा रस,काकवी,गूळ प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

16.

शेतमालाची सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था

शेती उत्पन्न वाहतुक प्रशिक्षण पुस्तिका

शेती उत्पन्न वाहतुक प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

17.

गहू,ज्वारी,बाजरी,नाचणी,राजगिरा पिकातील प्रक्रिया
 

अन्नधान्य प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

अन्नधान्य प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

18.

नारळ पिकातील लाघुउद्यागाच्या  संधी
 

नारळ प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

नारळ प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

19.

डाळ मिल व डाळीच्या पिठाची गिरणी
 

डाळ द्वारे प्रशिक्षण पुस्तिका

डाळ द्वारे प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

20.

फुलांची काढणी पाशात व्यवस्थापन
 

फुल प्रशिक्षण पुस्तिका

फुल प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

21.

हरितगृह  तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन

हरितगृह  तंत्रज्ञान हाऊस प्रशिक्षण पुस्तिका

हरितगृह  तंत्रज्ञान प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

22.

मका पिकातील लघू उद्योगाच्या संधी 
 

मका प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

मका प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

23.

भात प्रक्रिया उद्योग
 

भात प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

भात प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

24.

 सोयाबीनपासून विविध प्रक्रिया उत्पादनाची निर्मिती आणि विक्री
 

सोयाबिन प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

सोयाबिन प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

25.

केळी पिकाची काढणी व काढणीनंतरच्या कामाचे व्यवस्थापन

केळी प्रशिक्षण पुस्तिका

केळी प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

26.

केळी प्रक्रिया उद्योग

केळी प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

केळी प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

27.

बेदाणे प्रक्रिया उद्योग

बेदाणे उत्पादन प्रशिक्षण पुस्तिका

बेदाणे उत्पादन प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

28.

फळ व भाजीपाला सुकविणे,हवाबंद डब्यात साठविणे आणि गोठविणे-एक नाविपूर्ण व्यवसाय

फळ व भाजीपाला सुकविणे,हवाबंद डब्यात साठविणे आणि गोठविणे-एक नाविपूर्ण व्यवसाय
 प्रशिक्षण पुस्तिका

फळ व भाजीपाला सुकविणे,हवाबंद डब्यात साठविणे आणि गोठविणे-एक नाविपूर्ण व्यवसाय
 प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

29.

तृणधान्य पिकांचे काढणी पशाचत तंत्रज्ञान 
 

तृणधान्य पिकांचे काढणीपशाचत तंत्रज्ञान 
 प्रशिक्षण पुस्तिका

तृणधान्य पिकांचे काढणीपशाचत तंत्रज्ञान 
 प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

30.

लिंबूवर्गीय प्रक्रीयाच्या संधी

लिंबूवर्गीय प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

लिंबूवर्गीय प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

31.

नारळ कढणीची सुधारीत पध्दत
 

नारळ  प्रशिक्षण पुस्तिका

नारळ  प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

32.

नारळ फळांची काढणी व काढणी नंतरच्या विविध कामांचे व्यवस्थापन

नारळ काढणी प्रशिक्षण पुस्तिका

नारळ काढणी प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

33.

कापूस पिकाची काढणी व काढणी नंतरच्या विविध कामांचे व्यवस्थापन
 

कापूस  प्रशिक्षण पुस्तिका

कापूस  प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

34.

परदेशी भाजीपाला उत्पादन
 

परदेशी भाजीपाला उत्पादन
 प्रशिक्षण पुस्तिका

परदेशी भाजीपाला उत्पादन
 प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

35.

पुष्परचना आणि पुष्प सजवत
 

फूल सजावट प्रशिक्षण पुस्तिका

फूल सजावट प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

36.

सरकारी योजना

सरकारी योजना प्रशिक्षण पुस्तिका

सरकारी योजना प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

37.

द्राक्षे पिकाची काढणी व काढणी पशाचत व्यवस्थापन

द्राक्षे प्रशिक्षण पुस्तिका

 द्राक्षे प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

38.

आंबा प्रक्रिया उद्योग

आंबा प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

आंबा प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

39.

डाळींब काढणी व काढणी नंतरच्या विविध कामांचे व्यवस्थापन

डाळींब प्रशिक्षण पुस्तिका

डाळींब प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

40.

डाळिंब प्रक्रिया उद्योग

डाळिंब प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

डाळिंब प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

41.

कडधान्य पिकातील कढणीपूर्व व पाशाचात कार्वायची कामे

कडधान्य प्रशिक्षण पुस्तिका

 कडधान्य प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

42.

भात काढणी व काढणी नंतरच्या विविध कामांचे व्यवस्थापन

तांदूळ प्रशिक्षण पुस्तिका

तांदूळ प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

43.

सोयाबीन काढणी पशाचत तंत्रज्ञान

सोयाबीन प्रशिक्षण पुस्तिका

सोयाबीन प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

44.

कांदा,लसून,हळद व आले पिकातील प्रक्रियेच्या संधी
 

मसाले प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

मसाले प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

45.

टोमॅटो-बटाटा,मिरची काढणी पशाचत घ्यावयाची काळजी

टोमॅटो-बटाटा,मिरची प्रशिक्षण पुस्तिका

टोमॅटो-बटाटा,मिरची  प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

46.

टोमॅटो-बटाटा,मिरची प्रक्रिया उद्योग

टोमॅटो-बटाटा,मिरची प्रक्रिया प्रशिक्षण पुस्तिका

टोमॅटो-बटाटा,मिरची प्रक्रिया प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

47.

भाजीपाला काढणी व काढणी पशाचत व्यवस्थापन

भाजीपाला प्रशिक्षण पुस्तिका

भाजीपाला प्रशिक्षकांसाठीची मार्गदर्शिका

 

Go top...